Tutkimus

Huolettaako kaivos tai jokin muu ympäristöäsi muuttava asia? Osallistu tutkimukseen!

Teen Lapin yliopistossa väitöstutkimusta ympäristön muutoksen kokemisesta suunniteltujen tai jo toteutumassa olevien kaivoshankkeiden yhteydessä. Erityisesti olen kiinnostunut ihmisistä, jotka ovat huolissaan kaivostoiminnan (tai jonkin muun ympäristöön vaikuttavan toiminnan kuten metsätalous ym.) tuomista muutoksista ja vaikutuksista kotiseudullaan, eri tavoin ja eri syistä tärkeiksi kokemissaan paikoissa. Olen yhtä lailla kiinnostunut eri elinkeinon harjoittajien kuin muutoksen alaisessa ympäristössä vapaa-aikaansa viettävien kokemuksista.

Toiveeni on kohdata muutoksesta huolissaan olevia ihmisiä juuri siinä ympäristössä, jota muutoksen uhka koskee ja mielellään vielä niiden toimien ja askareiden merkeissä, joiden myötä kyseinen alue tai paikka koetaan tärkeäksi. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa osallistumista vaikkapa porotöihin tai yhteistä kalastus-, tai marjastusretkeä, tai mitä tahansa syytä, jonka vuoksi liikutaan erityisesti kaivoshankealueen luonnonympäristössä. Toiveeni on päästä aidosti niiden kokemusten äärelle, jotka ovat olennaisia ympäristön, paikkojen ja maiseman kokemisen kannalta. Tarkoitukseni ei ole varsinaisesti haastatella ihmisiä, vaan kulkea paikoissa yhtä matkaa sillä ajatuksella, että merkitykselliset paikat, kokemukset ja huolet tulevat luontevasti esille erilaisissa tilanteissa.

Elämäkerralliset paikat ja ympäristön muutos

Pitkän tähtäimen pyrkimykseni on osallistua kehittämään ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) sosiaalista (SVA) ulottuvuutta aidosti ihmistä kuuntelevaksi ja erilaisia näkemyksiä kunnioittavaksi käytännöksi. Olen kiinnostunut työskentelemään erityisesti sen puolesta, että suurissa ympäristöä voimakkaasti muuttavissa hankkeissa entistä paremmin huomioitaisiin myös ympäristöön liittyvät kokemukselliset, kulttuuriset ja henkiset arvot ja merkitykset taloudellisten ja ekologisten arvojen ohella.

Toimin yliopisto-opettajana Lapin yliopistossa taiteiden tiedekunnassa ja teen tutkimusta työni ohessa. Olen myös kuvataiteilija ja tutkimuksellani on taiteellinen ulottuvuus. Tutkimuksessani tämä merkitsee muun muassa sen pohtimista, miten kaivoshankkeiden suunnitteluvaiheessa erilaiset näkemykset ja kokemukset muutoksesta tulevat kerrotuiksi ja miten ne pääsevät esille sekä miten nämä kertomukset otetaan vastaan ympäristövaikutusten arvioinnin käytännöissä sekä mediassa.

Voiko taiteellisin keinoin tuoda aiheesta käytävään keskusteluun sellaista lisäarvoa, että kaikkien osapuolten ymmärrys muutoksen kokemisesta syvenee? Tämä taiteellinen ulottuvuus ei edellytä tutkimukseen osallistuvalta mitään erityistä asennoitumista, mutta uskon, että se voi tarjota hyviä mahdollisuuksia löytää uusia näkökulmia muutoksen elämiseen.

Erityisesti olen kiinnostunut Rovaniemeä lähimmistä Suhangon kaivoshankkeesta Ranuan kunnassa ja Mawson -yhtiön hankkeesta Rompas-Rajapalot alueella Ylitornion kunnassa. Myös muut Lapissa sijaitsevat kaivoshankkeet tai niihin liittyvä tutkimus-, kairaus- ja suunnittelutoiminta käyvät tutkimukseni kohdealueiksi.

Jos olet kiinnostunut jakamaan aiheeseen liittyviä kokemuksia kanssani tai tunnet ihmisiä, joita asia voisi kiinnostaa, ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta!

Moni blogitekstini käsittelee edellä kuvailtua muutoksen kokemista, ja suoraan aiheesta kirjoitan esimerkiksi jutussa Mitä tekee topobiokartografi. (linkki vie toiseen blogiini, kuten myös seuraavat linkit)

Mawson -yhtiön hanke Ylitornion kunnan alueella koskettaa henkilökohtaisesti. Sivuan asiaa monissa blogijutuissani: Ja keskellä kairaa on harmaa kämppä, Päivä auringon, yö tähtien alla, Miksi palaamme yhä uudelleen samoihin paikkoihin ja Hiihtäjän taivaassa.

 

OTA YHTEYTTÄ: