Articles

2018 Tulossa uusi artikkeli lusikkaprojetiin liittyen, työnimellä: ”Wooden Spoons at campfire. Creating dialogue of the meaning of doing things by hands and sustainable living.”

2016  Taidetta Ympäristökonfliktiin. Artikkeli teoksessa Suominen Anniina (toim.) Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella. Avauksia, suuntia, mahdollisuuksia. Aalto ARTS Books. (s. 240-250)

2015 SPRING: An artistic process as a narrative project (s. 38-59) Open pdf -book!

2014 Perspectives on winter art and snow building processes – participatory practices with local community and tourists (s. 82-91)

2013 Vaeltamisen taide (s. 78-85)