Articles

2018  Tulossa uusi artikkeli lusikkaprojetiin liittyen, työnimellä: ”Making Wooden Spoons Around the Campfire: Dialogue, Handcraft and Sustainability”

2016  Taidetta Ympäristökonfliktiin. Artikkeli teoksessa Suominen Anniina (toim.) Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella. Avauksia, suuntia, mahdollisuuksia. Aalto ARTS Books. (s. 240-250)

2015 SPRING: An artistic process as a narrative project (s. 38-59) Open pdf -book!

2014 Perspectives on winter art and snow building processes – participatory practices with local community and tourists (s. 82-91)

2013 Vaeltamisen taide (s. 78-85)